smahus-logo-liggande
loading...

FRIGGGEBOD REGLER

Friggebod Regler

 • Byggnaden friggeboden måste vara en komplementbyggnad till ett bostads- eller fritidshus.
  Den första byggnaden på en tomt kräver alltid bygglov.
 • Du får bygga hur många komplementhus du vill på tomten, men den sammanlagda byggytan får inte överskrida 15 kvm. Finns det redan extra byggnader på tomten ska ytan på dessa dras av från den nya byggnaden.
 • Höjden från mark till taknock får vara max 3 meter.
 • Alla byggnadsmått avser yttermått.
 • Avståndet till tomtgränsen måste vara minst 4,5 meter, annars behöver du grannarnas skriftliga godkännande. Får du inte medgivandet får du söka bygglov.
 • Friggeboden ska vara fristående och får inte byggas ihop med någon annan byggnad.
 • Om byggnaden är större än 10 kvm och placeras närmare annat hus än 4 meter finns särskilda brandskyddsregler.
 • Strandskyddet gäller, vilket innebär att du inte får bygga närmare vattnet än 100 meter.
   
Friggebod 15 kvm