smahus-logo-liggande
loading...

ATTEFALLSHUS REGLER

Här kan du läsa om dom Attefallshus regler som gäller just nu!
2020-03-01 trädde den nya Attefallshus regeln att det numera är möjligt att uppföra ett Attefallshus på 30 kvadratmeter utan bygglov istället mot dom tidigare 25 kvm från första lagen trädde i kraft 2 juli 2014.

Attefallshus i Njutånger Våra Attefallshus går att få i 30 kvm eller 25 kvm.
Du kan som köpare kan välja bland våra Attefallshus som går att få i byggsats eller nyckelfärdigt, med eller utan isolering, vi har även andra tillval för våra Attefallshus. 


 

Attefallshus regler

 • Husen kan uppföras med kök, badrum och åretruntstandard.
 • Arean får maximalt uppgå till 25 kvadratmeter i dagsläget.
 • Högsta nockhöjden är satt till 4 meter.
 • Husen får byggas utan bygglov om de byggs 4,5 meter från tomtgräns, annars krävs tillstånd från grannen.
 • Bygget av ett komplementbostadshus måste anmälas till kommunen
 • Ett krav för att få bygga ett komplementbostadshus är att det finns en huvudbyggnad på tomten.
 • Kommun kan kräva bygglov i vissa fall.

   

Attefallshus 30 kvm - Nya regler för 30 kvm 1 mars 2020

 • Husen kan uppföras med kök, badrum och åretruntstandard.
 • Arean får maximalt uppgå till 30 kvadratmeter.
 • Högsta nockhöjden är satt till 4 meter.
 • Inget bygglov behövs.
 • Grannar ska kunna överklaga ett startbesked för en Attefalls byggnation.
 • Det går enkelt att göra utbyggnad av byggyta när nya lagen trätt i kraft.

 

Mer allmän information om lagen för bygga Attefallshus

Innan uppförande att ett Attefallshus behöver en bygganmälan ske. Du anmäler ditt bygge till kommunen. Huset ska också vara ett komplement till ett redan existerande en- eller tvåbostadshus som har bygglov. För ett Attefallshus krävs ingen bygglov då det är en bygglovsbefriad åtgärd. 


Även om Attefallshus beslutet är bygglovsbefriat kan kommunen kräva bygglov:
 • Kommunen i detaljplan kräver bygglov för ett område som utgör värdefull miljö.
 • Om byggnaden är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller ingår i sådant område.
 • Om komplement bostadshuset, tillbyggnaden och inredandet av ytterligare en bostad är inom eller i anslutning till en flygplats eller ett övning- och skjutfält som är av riksintresse för totalförsvaret enligt bestämmelser i miljöbalken.
 • Befintliga regler om redan bygglovsbefriade åtgärder, till exempel friggebodar, fortsätter att gälla även i fortsättningen.

 

Komplementbostad och komplementbyggnad

Ett Attefallshus räknas som ett komplementhus och kan vara antingen ett komplementbostadshus eller en komplementbyggnad som max får vara 4 meter högt och 25 kvadratmeter stort.

 

Hur får ett Attefallshus placeras på tomten?

Om du vill bygga ett Attefallshus som är närmare än 4,5 meter till gränsen till din granne,så krävs det ett grannintyg med de berörda grannars medgivande. Nekar grannarna får byggnadsnämnden avgöra genom att du ansöker om bygglov.

 

Bygga Attefallshus vid strandskydd och järnvägsområde

Det krävs tillstånd enligt miljöbalken inom strandskyddsområde, det vill säga normalt 100 meter från hav, sjö och vattendrag. Nära järnvägsområde finns särskilda regler. Kontakta byggnadsnämnden i din kommun om du är osäker på vad som gäller i ditt fall.

Exempel på ansökningshandlingar kan t.ex. hittas här, www.hudiksvall.se/bo-leva/bygga-och-bo/blanketter  (gäller för Hudiksvalls kommun).

Vad säger lagen?
Plan- och bygglagen bestämmer bland annat hur ett bygglov ges och vilka krav som kan ställas på det som byggs.
Vilka regler du behöver känna till och följa beror på vad du vill bygga eller ändra.

Läs mer om Plan- och bygglagen på Boverkets webbplats

 

Attefallshus 30 kvm + loft
Attefallshus 25 med loft.
Friggebod 15 kvm.